sobota 31. decembra 2011

Transparentný hliník

Hliník (aluminium) je jednoducho úžasný materiál. Má nespočetne veľa možností použitia, či už ako samotný kov, ktorý je ľahký a pevný, ale aj ako súčasť zlúčenín a kompozitov. V určitej kombinácii dokáže byť dokonca transparentný.
Aluminium oxynitrid alebo AlON je transparentná keramika s podielom hliníku 30-35%. Tento kompozit je napríklad 4x tvrdší ako sklo a svoje vlastnosti si zachováva až do teploty 1,200°C (jeho teplota topenia je 2135°C). Patrí do skupiny tzv. transparentných keramík. Patrí sem tiež zafír, spinel alebo yttria.


Využitie: 
- tak ako väčšina nových materiálov je využitý v armáde napríklad ako veľmi pevné a odolné sklo alebo súčasť rôznych ochranných zariadení
- optika, šošovky
- elektronika, LED
- laser

streda 28. decembra 2011

Fotonické kryštáli

Farba
Na úvod trochu teórie o tom, čo to vlastne farba je. Veď sa s ňou stretávame každý deň a veľa ľudí ani netuší, čím je to spôsobené.
Farba predmetov a okolitého prostredia je vlastne odrazené svetlo určitej vlnovej dĺžky od daného predmetu alebo prostredia, ktoré naše oko dokáže vnímať. Napríklad, ak má predmet červenú farbu, jeho povrch pohltil všetko svetlo okrem vlnovej dĺžky červeného svetla.
Farbu nejakého predmetu je možné dosiahnuť chemickým zložením materiálov alebo zmenou vnútornej štruktúry materiálu. Ľudia najčastejšie vytvárajú farebné odtiene zmenou chemického zloženia, pridávaním rôznych pigmentov. Príroda však veľmi často a s obľubou, používa aj ten druhý spôsoby.

streda 21. decembra 2011

Tekutý kov /amorphous metal/

Vzniká pri prudkom ochladení kovu, pričom ochladenie kovu je také rýchle, že v jeho štruktúre sa nestihne vytvoriť kryštalická mriežka. Väčšinou sa jedná o zliatiny kovov.

Vlastnosti:
- skoro dva krát odolnejšie ako titán
- vynikajúco pohlcuje energiu
- sú o mnoho elastickejšie ako klasické kovy, čiže odolnejšie voči plastickej deformácii
- vysoký elektrický odpor
- nižšia tepelná vodivosť
- sú nemagnetické 
- lepšia odolnosť voči korózii

nedeľa 18. decembra 2011

Padovanov číselný rad

Ďalšia krása čísel. Špirála vytvorená z rovnostranných trojuholníkov, ktorých dĺžky strán sú číslami Padovanovho číselného radu.

1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ... 
Ak by niekto túžil bližšie pochopiť tento rad, tu je odkaz.
Nechyba ani fan page na facebooku.

Gyroida /superštruktúra/

Trojrozmerná pórovitá štruktúra s najmenším možným povrchom. Aj tak by sa dala nazvať gyroida, objavená pre NASA Alanom Schoenom v roku 1970. Cieľom NASA bolo vytvoriť ultra-ľahkú a ultra-pevnú štruktúru pre kozmické zariadenia, ktorá by potreboval, čo najmenej materiálu. Až neskôr sa zistilo, že príroda nás aj v tomto dávno predbehla. Šupiny motýlích krídel majú takúto štruktúru a vytvárajú fotonické kryštáli. Na základe jemnej zmeny tejto štruktúry sa vytvárajú farebné odtiene motýľov.

sobota 17. decembra 2011

Milujeme trojuholník

Je to dvojrozmerný útvar a jeden zo základných rovinných geometrických útvarov mnohouholník s troma vrcholmi a stranami. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180°.

http://www.interactivetriangulation.com/

Materiálové knižky

Materials for Inspirational design - Chris Lefteri
- bolo vydaných aj niekoľko publikácií, ktoré sa venujú špeciálne iba určitému druhu materiálov (napr. kov, keramika, sklo)
Materiology - Daniel Kula, Élodie Ternaux materiálová knižnica matériO
- táto publikácia bola preložená aj do slovenskej a českej verzie, avšak nie je možné si ju zakúpiť. Je dostupná iba v univerzitných knižniciach.
Smart materials in architecture, interior architecture and design
Smart Materials and New Technologies - Michelle Addington and Daniel Schodek

Strieborný pomer vs. Zlatý pomer

Magický a veľmi dobre známy zlatý pomer má aj svojho menej známeho brata - strieborný pomer. Tento pomer bol skúmaný už za čias Grékov ale svoj názov dostalo až nedávno.
Najlepšie vysvetlenie oboch týchto pomerov bude ich porovnanie.


Grafické znázornenie:
zlatý pomer a+b:a = a:b

strieborný pomer 2a+b:a = a:b