štvrtok 12. júla 2012

Intel Claytronics

Magentické zliatiny s tvarovou pamäťou / Naspäť do pôvdoného tvaru II

Tagy: magnetické zliatiny s tvarovou pamäťou, feromagnetické zaliatiny s tvarovou pamäťou, magnetic shape-memory alloy, ferromagnetic shape-memory alloy

Magnetické zliatiny s tvarovou pamäťou alebo tiež feromagnetické zliatiny s tvarovou pamäťou, sú zliatiny, ktorých tvar sa mení pri pôsobení magnetického pola. Patria do skupiny zliatin s tvarovou pamäťou. Oproti týmto zliatinám majú tú výhodu, že zmena tvaru nie je založená na zmene teploty, ktorá môže trvať nejaký ten čas, ale pôsobením magnetického pola, ktoré je okamžité.
Táto vlastnosť je podobná ako pri magnetostrikčných materiáloch avšak zmena tvaru je dôsledkom magnetickej anizotropie materiálu. Ďalšou výhodou tohto materiálu je, že už pri pomerne malej zmene magnetického pola dochádza k pomerne veľkému vychýleniu, zmene tvaru. Najčastejšou zliatinou je NiMnGa (nikel-mangán-gálium), ale jej výroba je pomerne náročná.

Využitie:
- aktuátory, senzory
- biomedicína
- textilný dizajn
- inteligentná pena

Firmy:
http://www.adaptamat.com/

Bližšie info:
http://alfitectmagmemalloys.blogspot.sk/

Predpovede budúcnosti, vždy je sa načo tešiť. Alebo nie!?

Tagy: future technology, future architecture, future design, future food, future transport

Blízke i ďaleké predpovede budúcnsti http://www.futuretimeline.net/
O čom všetko by sa mohlo písaťv novinách budúcnosti http://www.newsoffuture.com/
Novinky z budúcnosti http://futuristicnews.com/
The Venus Project - Designs by Jacque Fresco http://thevenusproject.com/