štvrtok 5. apríla 2012

Lepšia sestra Grafénu?

Rozsiahly výskum grafénu v posledných rokoch odhalil vynikajúce vlastnosti tohoto materiálu. Zdalo sa, že vo svojich vlastnostiach a použití nemôže mať konkurenciu. A predsa má. Je ním grafín (graphyne). Grafín, takisto ako grafén je tiež uhlíková vrstva hrubá jeden atóm, atómy sú ale usporiadané podľa rôznych vzorov, čo zvyšuje univerzálnosť materiálu.
Na rozdiel od grafénu, grafin obsahuje dvojitú a trojitú väzbu a jeho atómy nie vždy majú hexagonálne usporiadanie.
Hlavná výhoda: vedenie prúdu iba jedným požadovaným smerom, elektronické súčiastky.