sobota 17. decembra 2011

Milujeme trojuholník

Je to dvojrozmerný útvar a jeden zo základných rovinných geometrických útvarov mnohouholník s troma vrcholmi a stranami. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180°.

http://www.interactivetriangulation.com/Trojuholníky môžno triediť:

1. Podľa dĺžky jeho strán


Rovnostranný trojuholník
Rovnoramenný trojuholník Rôznostranný trojuholník
Rovnostranný Rovnoramenný Rôznostranný

2. Podľa veľkosti najväčšieho vnútorného uhla:


Pravouhlý trojuholník Tupouhlý trojuholník Ostrouhlý trojuholník
Pravouhlý Tupouhlý Ostrouhlý


Pytagorova veta:
 c2 = a2 + b2
Talesova kružnica:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára