štvrtok 31. mája 2012

Magnetostrikčné materiály

Magnetostrikciou (magnetostrikčným javom) rozumieme zmenu rozmerov feromagnetických látok vyvolanú ich magnetizáciou. Klasickým magneto-strikčným materiálom nachádzajúcim široké technické použitie je nikel, resp. jeho zliatiny so železom, príp. kobaltom. Ak do dutiny cievky vložíme niklovú tyč a do cievky zapojíme jednosmerný elektrický prúd, vytvorí cievka vo svojej dutine magnetické pole. Tyč, umiestnená v dutine sa zmagnetizuje. Magnetizácia niklovej tyče spôsobí však zmenu jej dĺžky.

K magnetostrikcii obrátený jav dostal názov magnetoelastický jav (Vallariho efekt) - zmena vlastností feromagnetického materiálu v dôsledku naň pôsobiaceho mechanického napätia.

Prevažne ide o amorfné kovové zliatiny, najznámejšie Metglas, Terfenol-D, Galfenol

Využitie/Inšpirácia:
- zariadenia zisťujúce zvuk
- http://www.gizmag.com/ford-ebike-concept-magnetostriction-sensor/19911/


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára