streda 29. augusta 2012

Magnetické pole dokáže byť poriadne chladné

Tagy: magnetokalorické materiály, magnetocaloric material

Magnetické pole, okrem toho napríklad, že dokáže pôsobiť silou, dokáže svojím pôsobením otepľovať alebo ochladzovať materiál. Materiály, ktoré dokážu takto reagovať na magnetické pole sa nazývajú magnetokalorické.
Jav spojený s takouto zmenou tepla sa nazýva magnetokalorické jav. Označuje pohltenie, či výdaj tepla telesom pri zmene vonkajšieho magnetického pola. Podobným javom ako MK je elektrokalorický. Tento jav nie je však poriadne preskúmaný a jeho efektivita je pomerne nízka. V budúcnosti sa však môže využiť napríklad na chladenie počítačov.

Využitie:

Magnetokalorické chladenie má najväčšiu perspektívu využitia týchto materiálov. Oproti klasickým chladničkám, ktoré využívajú na chladenie škodlivé plyny, je magnetokalorické chladenie priateľské k životnému prostrediu, energeticky menej náročné a dokáže chladiť až do teploty niekoľko milikelvinov. 
Koncept magnetokalorického chladiaceho zariadenia na víno 

V súčasnosti sú k magnetickému chladeniu pri izbových teplotách najlepšie použiteľné zliatiny gadolínia, vykazujúce teplotné zmenu 3 až 4 K na 1 tesla (K / T).
Na začiatku 21. storočia boli objavené tzv. obrie či gigantický magnetokalorické javy u zliatin Gd5 (SixGe1-x) 4, La (FexSi1-x) 13Hx a MnFeP1-xAsx. Ako veľmi sľubné sa ukazujú aj látky, v ktorých je gadolínium čiastočne nahradené podobnými prvkami (Dy, Tb). Tieto materiály sú označované anglickou skratkou GMCE (giant magnetocaloric effect) 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára